Máte chuť využiť svoj voľný čas po práci pozitívne?
Poďte sa naučiť plávať v plaveckom klube Poseidon!

Plávanie pre dospelých

 

Vplyv plávania na organizmus

Srdcovo-cievny systém

Činnosť srdcovo-cievneho systému je pri plávaní výrazne ovplyvnená horizontálou polohou plávajúceho a jeho ponorením vo vode. Pravidelná činnosť svalov a pravidelné dýchanie uľahčujú cirkuláciu krvi. Pri plávaní je srdce menej namáhané, pretože nemusí prekonávať gravitáciu pri čerpaní krvi z dolných končatín. Pri ponorení do vody s teplotou 18-30ºC nastáva väčšinou pokles srdcovej frekvencie. Pri ponorení do vody s teplotou 35-37 ºC alebo pod 15ºC srdcová frekvencia stúpa.

Dýchací systém

Horizontálna poloha tela a tlak vody na hrudník znižujú vitálnu kapacitu pľúc. Tlak vody pôsobí na sťaženie vdychu. Výdych je sťažený vtedy, ak sa koná pod vodou. Dýchacie svaly musia vynakladať väčšie úsilie na prekonanie odporu stlačených dýchacích ciest a pľúc. Zvýšeným úsilím dýchacích svalov v priebehu plávania sa rozvíja dýchací systém a jeho funkcie i celkové zvýšenie vitálnej kapacity pľúc. Dýchanie a jeho frekvencia je pri plávaní organickou súčasťou plaveckej techniky. Nervový systém Vlastnosti vody a predovšetkým vztlak pôsobia na zníženie hmotnosti človeka, ovplyvňujú kvalitu a koordináciu pohybu. Vytváranie pohybového návyku pri plávaní vo vodorovnej polohe je spojené s rozsiahlou prestavbou jestvujúcich spojov medzi nervovými centrami. Každý plavecký spôsob predpokladá vypracovanie nových dočasných spojov medzi nervovými centrami, ktoré koordinujú prácu horných a dolných končatín a dýchania. Svalový systém Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, odďaľuje nástup únavy a predlžuje dobu práce. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny. Vodné prostredie svojím odporom znemožňuje pohybujúcim sa končatinám prudké pohyby. Túto skutočnosť možno považovať za pozitívny faktor zdravotného plávania. Chemický vplyv vody Vo vodách plavární a bazénov sa vyskytujú látky určené na dezinfekciu – plynný chlór, chlórové vápno, modrá skalica a pod., ktoré majú za úlohu ničiť mikroorganizmy. V prípade predávkovania týchto látok môže dôjsť k podráždeniu slizníc dutiny ústnej, nosnej, spojiviek a dýchacích ciest. Preto je dôležité po pobyte vo vode telo dokonale osprchovať a vypláchnuť oči.

Nervový systém

Vlastnosti vody a predovšetkým vztlak pôsobia na zníženie hmotnosti človeka, ovplyvňujú kvalitu a koordináciu pohybu. Vytváranie pohybového návyku pri plávaní vo vodorovnej polohe je spojené s rozsiahlou prestavbou jestvujúcich spojov medzi nervovými centrami. Každý plavecký spôsob predpokladá vypracovanie nových dočasných spojov medzi nervovými centrami, ktoré koordinujú prácu horných a dolných končatín a dýchania.

Svalový systém

Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, odďaľuje nástup únavy a predlžuje dobu práce. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny. Vodné prostredie svojím odporom znemožňuje pohybujúcim sa končatinám prudké pohyby. Túto skutočnosť možno považovať za pozitívny faktor zdravotného plávania.

Chemický vplyv vody

Vo vodách plavární a bazénov sa vyskytujú látky určené na dezinfekciu – plynný chlór, chlórové vápno, modrá skalica a pod., ktoré majú za úlohu ničiť mikroorganizmy. V prípade predávkovania týchto látok môže dôjsť k podráždeniu slizníc dutiny ústnej, nosnej, spojiviek a dýchacích ciest. Preto je dôležité po pobyte vo vode telo dokonale osprchovať a vypláchnuť oči.

Plávame: Majerníkova 62, Karlova Ves-Bratislava

Platí sa vždy po ukončení mesačného tréningu, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Pri vynechaní dvoch a viac tréningov po oznámení SMS/e-mail aspoň 30 min. pred začiatkom tréningu vzniká nárok na zníženie ceny mesačného plaveckého kurzu o 20% z pôvodnej ceny. 

V prípade neuskotočnenia sa tréningu z technických alebo iných príčin, vzniká nárok na zníženie ceny mesačného plaveckého kurzu o 20% z pôvodnej ceny, to však neplatí na sviatky a prázdniny, v týchto prípadoch sa tréningy vždy rieša dohodou.  

Mesačný plavecký kurz

60

  • Raz do týždňa
  • Tréningový čas 60 minút

Mesačný plavecký kurz

100

  • Dva krát do týždňa
  • Tréningový čas 60 minút

Individuálne hodiny plávania

20hodina


Čo budete potrebovať?

Plaveckú čiapku
a okuliare

Uterák, osuška, príp. župan

Šľapky/crocsy k bazénu

Mydlo

Plavky

Chuť trénovať 🙂