Chcete aby Vaše dieťa plávalo bez rukávnikov?
Prihláste ho na hodiny plávania do plaveckého klubu Poseidon!

Plávanie pre deti

Plávanie pozitívne vplýva na celkový vývoj dieťaťa, ponúka mu primerané podnety pre rozvoj jeho schopností a má význam aj z pohľadu posilňovania psychických schopností a disciplíny dieťaťa. Vodné prostredie je nenahraditeľné nie len pre zdravé deti, ale hlavne pre deti s rôznymi zdravotnými komplikáciami. Civilizačný pokrok vytvára aj v oblasti vývoja detí silný tlak potrebu kompenzácie takýchto vplyvov prospešnými aktivitami. 

Plávanie, je najzdravšia a najvhodnejšia pohybová aktivita pre deti z rôznych hľadísk ich psycho-motorického vývoja. Využívanie vodného prostredia pre zdravý vývoj detí je prostriedok, ktorý sa využíva od nepamäti. Najznámejšou historickou informáciou z oblasti vývoja plávania je systém Sparťanského vzdelávania, ktoré hovorilo o troch pilieroch, ktoré boli základom vzdelania. Čítanie, písanie a plávanie. História detského plávania, ktorá sa dá z pohľadu fylogenetického vývoja ľudstva popísať, na základe konkrétnych zverejnených poznatkoch, je relatívne mladá. Je spojená z vývojom v troch základných smeroch.

Odbornom, naturistickom a takzvanom HELP „plávaní“. Platí, že „plávajúce“ deti sú zdravšie, odolnejšie, šikovnejšie, priebojnejšie, schopnejšie, než deti, ktoré takéto programy neabsolvujú.. Pri ustavičnom sedení v škole a za počítačom sa začnú objavovať komplikácie s držaním tela a bolesti chrbtice, ktoré sa pri plávaní dajú zlepšiť a pri častejších tréningoch úplne odstrániť. Deti, ktoré majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní napravia a uvoľnia. Veľmi častým je výskyt plochých nôh našich detí. Svalstvo končatín sa pri plávaní rytmicky pohybuje, a preto lekári – ortopédi – odporúčajú plávanie pri nedostatkoch a chybách v držaní tela i pri plochých nohách plávanie, najmä spôsobom kraul a znak. 

 

Plávame: Majerníkova 62, Karlova Ves-Bratislava

V časoch streda a piatok o 16:00-17:00

Platí sa vždy po ukončení mesačného tréningu, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

Pri vynechaní dvoch a viac tréningov po oznámení SMS/e-mail aspoň 30 min. pred začiatkom tréningu vzniká nárok na zníženie ceny mesačného plaveckého kurzu o 20% z pôvodnej ceny. 

V prípade neuskotočnenia sa tréningu z technických alebo iných príčin, vzniká nárok na zníženie ceny mesačného plaveckého kurzu o 20% z pôvodnej ceny, to však neplatí na sviatky a prázdniny, v týchto prípadoch sa tréningy vždy rieša dohodou.  

Mesačný plavecký kurz

50

každý ďalší súrodenec 45€

  • Raz do týždňa
  • Tréningový čas 60 minút

Mesačný plavecký kurz

80

každý ďalší súrodenec 70€

  • Dva krát do týždňa
  • Tréningový čas 60 minút

Individuálne hodiny plávania

20hodina


Čo budete potrebovať?

Plaveckú čiapku
a okuliare

Uterák, osuška, príp. župan

Šľapky/crocsy k bazénu

Mydlo

Plavky

Chuť trénovať 🙂